Jesteś tutaj

Urszula Czerniawska, Assistant Brand Manager Milka, Mondelez Polska S.A.

„Poradnik Handlowca”: Konsumpcja wyrobów czekoladowo-cukierniczych w Polsce jest trzykrotnie niższa niż w Wielkiej Brytanii, Belgii czy Szwajcarii. Jakie działania promocyjne zamierzacie podjąć, aby zainteresować konsumentów swoimi produktami?

Urszula Czerniawska: Całość działań marketingowych realizowanych przez Mondelez Polska jest tak zaprojektowana, aby zapoznawać Polaków z szeroką ofertą naszych produktów. Nie prowadzimy działań zorientowanych na wzrost konsumpcji czekolady w społeczeństwie. Z pewnością jednak nadal będziemy kontynuować aktywacje, które będą mogły sprawić Polakom dużo radości, jak „Milka Wybierzmy Najmilsze Miasto w Polsce”, a jednocześnie zachęcić do spróbowania produktów Mondelez Polska.

Mondelez International działa w 165 państwach. Które rynki są z punktu widzenia firmy najbardziej obiecujące i najdynamiczniej się rozwijają?

W ostatnim czasie obserwujemy ożywienie w regionie Azji i Pacyfiku. Niemniej, każdy region ma swój potencjał rozwoju, jeśli dostosujemy nasze portfolio produktów do potrzeb konsumentów na danym rynku. Taką strategię staramy się realizować na wszystkich rynkach, także w Polsce, gdzie Mondelez Polska jest liderem we wszystkich istotnych kategoriach, w których prowadzi działalność: w kategorii kawy (21,9% − Nielsen, Panel Rynku Detalicznego, udziały wartościowe, cała Polska, MAT, Październik 2014), czekolady (19,1% − Nielsen, Panel Rynku Detalicznego, udziały wartościowe, cała Polska, MAT, Październik 2014) i ciastek (13,1% − Nielsen, Panel Rynku Detalicznego, udziały wartościowe, cała Polska, MAT, Wrzesień 2014).

W grudniu 2014 r. wasza firma wsparła ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Jakie miejsce w strategii rozwoju firmy zajmują działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)?

Mondelez Polska świadomie podchodzi do działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Regularnie wspieramy banki żywności, a w 2010 r. zorganizowaliśmy akcję „Milka razem dla Tatr”, której celem było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przyrody w Tatrach oraz edukacja na temat problemów tatrzańskiej przyrody i zasad odpowiedzialnej turystyki. W 2014 r. dodatkowo przekazaliśmy pół miliona złotych na wsparcie działalności SZLACHETNEJ PACZKI – ogólnopolskiej inicjatywy organizowanej przez stowarzyszenie WIOSNA. Co roku organizujemy wolontariat pracowniczy. W 2014 r. ponad 320 pracowników zaangażowało się w pomoc potrzebującym w 8 różnych miejscach w całej Polsce. Wierzymy, że pomaganie razem ma większą moc.

Dziękujemy za rozmowę.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wprowadzanie innowacyjnych produktów wysokiej jakości leży u podstaw działalności firmy McCormick. Marka Kamis czerpie korzyści z bycia częścią naszej firmy w obszarze innowacji smakowych oraz badań i rozwoju.

Kiedy zaczynałem nie było ścianek wspinaczkowych, a pierwszy kontakt ze wspinaniem zaliczyłem przypadkowo jako kilkunastoletni chłopak podczas wyjazdu wakacyjnego. Do tego momentu nie byłem ani zapalonym turystą, ani miłośnikiem gór. W wieku 17 lat ukończyłem kurs skałkowy organizowany przez Polski Związek Alpinizmu, a na pierwszą dużą wyprawę udałem się na Alaskę.

Więcej w kategorii

X