wynagrodzenie

W czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% rok do roku i wyniosło 6393,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3% w skali roku i wyniosło 5104,46 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

We wrześniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,2% rok do roku i wyniosło 6224,9 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło w stosunku rocznym o 6,7% i wyniosło 4771,86 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W sierpniu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,4% rok do roku i wyniosło 6229,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,8% w stosunku rocznym i wyniosło 4798,27 zł – informuje GUS.

W lipcu 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,5%  w stosunku rocznym i wyniosło 6231,1 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,2% rok do roku i wyniosło 4825,02 zł.

W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 3,7% rok do roku i wyniosło 6210,2 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7% w stosunku rocznym i wyniosło 4696,59 zł – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące średniego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2018 r. Wyniosło ono 4622,84 zł. Oznacza to wzrost o niemal 300 zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu br. Wyniki są optymistyczne, odnotowano wzrost w przypadku obydwóch wskaźników.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. Obydwa wskaźniki w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku zaliczyły wzrost.

W ciągu 2017 r. płaca w gospodarce wzrosła nominalnie o 5,9 proc., co stanowi najlepszy wynik od 2008 r. Jeśli weźmie się pod uwagę wzrost inflacji, sytuacja nie wygląda tak dobrze, ponieważ realna siła nabywcza wzrosła o 3,9 proc., co jest wynikiem gorszym niż w latach 2014 i 2015. 

W grudniu 2014 r. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4379,26 zł, co oznacza wzrost o 3,7% rdr. Z kolei przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w tym czasie o 1,1% rdr - poinformował we wtorek danych Główny Urząd Statystyczny.

Strony

X