ulga na zakup kasy fiskalnej

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przy podziale firmy i powstaniu nowego podmiotu należy przyjąć, że nastąpiła sukcesja, w efekcie czego nie przysługuje ponownie ulga na zakup kasy fiskalnej. To kolejny wyrok w sprawie ulg wydany w ostatnim czasie. Wcześniej NSA orzekł, że preferencja obowiązuje przy przekształceniu firmy na spółkę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł, że spółka z o.o. powstała na skutek przekształcenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, ma prawo do ulgi przy zakupie kas fiskalnych. Sytuacja możliwa jest, gdy przedsiębiorca już wcześniej skorzystał z ulgi.

X