Układ zamknięty

3 lutego br. Wiesław Generalczyk, prezes naszego Wydawnictwa spotkał się z Ryszardem Bugajskim, wybitnym polskim reżyserem (m.in. takich filmów, jak „Przesłuchanie", „Generał Nil" czy „Układ zamknięty"). Ryszard Bugajski podziękował za znakomitą i skuteczną reklamę filmu „Układ zamknięty" na łamach „Poradnika Handlowca" i „Poradnika Restauratora".

X

Przeczytaj również