ubezpieczenie

Transakcje handlowe i inwestycje o rekordowej kwocie 2,5 biliona dolarów zostały w 2018 r. wsparte przez instytucje skupione w Unii Berneńskiej. Oznacza to wzrost o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Podstawowym źródłem finansowania małych i średnich firm pozostają środki własne (94 proc. wskazań). Biorąc jednak pod uwagę tylko zewnętrzne narzędzia, po raz pierwszy w historii badania numerem jeden zostało ubezpieczenie majątku firmy.

W styczniu 2018 r. Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) wzrósł – osiągając najwyższą wartość w historii badania Krajowego Rejestru Długów . Nasiliły się wyraźnie zatory płatnicze, zwiększył się odsetek niezapłaconych należności w portfelach przedsiębiorców, a także koszty ponoszone na skutek opóźnień w płatnościach.

X