SuperDrob

Grupa SuperDrob w dniu 1 marca 2018 zawarła z Indykpol S.A. umowę kupna-sprzedaży zakładu uboju kurczaka w Lublinie oraz wylęgarni piskląt kurczęcych w Turce (woj. lubelskie). Transakcja opiewa na kwotę 190,07 mln zł.

Grupa SuperDrob zawarła z Indykpol S.A. przedwstępną umowę kupna zakładu uboju kurczaka w Lublinie oraz wylęgarni piskląt kurczęcych w Turce.

X