Przemysł

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,7% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7%, natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 5,9%. Według wstępnych danych w czerwcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,4 %. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 0,6% – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Na najniższym poziomie od 8 miesięcy znalazł się zrewidowany indeks PMI dla polskiego przemysłu,  wartość kompozytu obciążono przede wszystkim spowolnieniem wzrostu nowych zamówień i najwolniejszym od 9 miesięcy wzrostem ogólnej produkcji. Natomiast oficjalny odczyt GUS wskazuje, że wzrost produkcji spowolnił w czerwcu do 4,5 proc. r/r.

X