Podatki

500 zł  – tyle miałaby wynieść średnia ulga w płatnościach na ZUS wg najnowszej propozycji przedstawionej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Już teraz można jednak przypuszczać, że z proponowanych zmian nie skorzystają handlowcy.

Główny Inspektor Sanitarny pracuje nad projektem podatku od cukru, którego szczegóły zostaną przedstawione po wyborach. Celem projektu jest przekonanie konsumentów do spożywania mniejszej ilości cukru, ponieważ w Polsce każdego roku przybywa chorych na cukrzycę i nadciśnienie.

„Poradnik Handlowca” jako jedno z pierwszych czasopism w Polsce, od lat na swoich łamach otwarcie podejmuje temat nieprecyzyjności przepisów polskiego prawa, pozwalającego na „ucieczki” do rajów podatkowych. W imieniu naszych Czytelników apelowaliśmy w tej sprawie nie tylko na łamach naszego czasopisma, ale pytaliśmy Prezydenta, Premiera, Ministerstwo Finansów i Rzecznika Praw Obywatelskich o zjawisko nieuczciwej konkurencji w biznesie, gdyż wg naszych Czytelników nie można uczciwie rywalizować z firmami, które płacą znacznie niższe podatki lub wcale ich nie płacą, a pozostali uczestniczy rynku uiszczają stawki podatkowe obowiązujące w Polsce. Uważamy, że płacenie podatków we własnym kraju jest wyrazem patriotyzmu XXI wieku.

Profesor Witold Modzelewski twierdzi, że opublikowane przez resort finansów „rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016” potwierdzają powszechnie znany stan katastrofy fiskalnej podatku CIT oraz (oczywiście pozorny) stan bankructwa, w którym znajduje się nasza gospodarka.

Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie opłat od cukru i soli

Ministerstwo Finansów chce chronić zdrowie Polaków nakładając nową daninę. Tym razem na cukier i sól.

Urząd Skarbowy szuka nowych sposobów na walkę z nieuczciwymi firmami. Kontroli podlegać będą te przedsiębiorstwa, w których zauważy się nieprawidłowości w Jednolitym Pliku Kontrolnym.

Jeszcze w tym tygodniu Ministerstwo Finansów ma przedstawić projekt nowelizacji ustawy o CIT i PIT, mającej na celu wprowadzenie kolejnych rozwiązań uszczelniających luki w podatkach dochodowych. W ramach nowych propozycji ministerstwo chce zaproponować tzw. minimalny podatek dochodowy w odniesieniu do właścicieli nieruchomości komercyjnych, czyli przede wszystkim biurowców i dużych obiektów handlowych. Czy to próba wprowadzenia tylnimi drzwiami podatku handlowego, zakwestionowanego przez KE w ubiegłym tygodniu? Przedstawiciele MF zaprzeczają. 

1 marca 2017 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych ministrowi rozwoju i finansów, w tym również tych, które odpowiadają za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem prof. Witolda Modzelewskiego, autorytetu w dziedzinie podatków, polskie urzędy skarbowe działają poprawnie, niedostateczna efektywność w sprawie podatków wynika ze sposobu działalności administracji rządowej i ona wymaga napraw. 

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na nowe przepisy dotyczące skutków podatkowych przy regulowaniu płatności w formie gotówkowej. 

Strony

X

Przeczytaj również