Advertisement

Płaca minimalna

Jak ocenia Pani/Pan zapowiedź stopniowego podwyższania płacy minimalnej do 3 tysięcy PLN brutto do końca 2020 roku?

Redakcje „Poradnika Handlowca” i „Poradnika Restauratora” w ostatnich dniach września przeprowadziły wśród przedsiębiorców z branż FMCG i HoReCa z całej Polski anonimową, błyskawiczną ankietę dotyczącą wpływu w najbliższej przyszłości czynnika wzrostu płacy minimalnej na działalność firm z obu ww. branż. Ankieta spotkała się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców (186 odpowiedzi) i choć nie jest specjalistycznym badaniem przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie, to jednak jej wyniki – naszym zdaniem – doskonale odzwierciedlają nastawienie przedsiębiorców do kwestii związanych z płacą minimalną.

W przeprowadzonej przez Pracodawców RP we wrześniu br. anonimowej ankiecie cztery piąte respondentów oceniło, że wzrost płacy spowoduje pogorszenie perspektyw ich przedsiębiorstw. Ankieta wśród firm zrzeszonych w Pracodawcach RP została przeprowadzona kilka dni po ogłoszeniu politycznych deklaracji o skokowym wzroście płacy minimalnej.

Od początku roku wzrosła płaca minimalna oraz stawka godzinowa. Polacy zarobią o 100 zł brutto więcej niż rok wcześniej. Powody do zadowolenia mają też osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej, których minimalna stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł brutto. 

Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2100 zł brutto miesięcznie, a stawka godzinowa z 13 do 13,7 zł. GUS szacuje liczbę pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie w wysokości 2000 zł na około 1,4 mln osób. 

Obowiązująca od nowego roku wyższa płaca minimalna oznacza nie tylko podwyżkę najniższych wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, ale także wzrost wielu świadczeń związanych z zatrudnieniem, które są zależne od jej wysokości.

X

Przeczytaj również