Advertisement

PARP

PAP/ M.Kmieciński

Ponad połowa firm w Polsce nie współpracuje z innymi przedsiębiorstwami – podkreśliła Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jej zdaniem potrzebna jest szersza debata o tym problemie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, który zawiera również część ekspercką dotyczącą kondycji firm rodzinnych. Wnioski zebrane w raporcie mówią, że większość analizowanych składników dotyczących firm mikro- i małych wzrasta. 

X