Advertisement

Koniunktura w gospodarce

Ostatni rok był dobry dla działających w Polsce firm. Według badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych (CFO), są oni zadowoleni z kondycji swoich przedsiębiorstw i optymistycznie oceniają perspektywy dla ich działalności – wynika z danych zebranych przez Grant Thornton i Euler Hermes.

Ostatni rok był dobry dla wielu działających w Polsce firm. Według badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i Euler Hermes wśród dyrektorów finansowych (CFO), są oni zadowoleni z kondycji swoich przedsiębiorstw i optymistycznie oceniają perspektywy dla ich działalności.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury, informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lipcu 2018 r. spadł o 0,3 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące koniunktury gospodarczej w kraju w maju 2018 r. Lepsze wskaźniki odnotowano w przypadku handlu hurtowego niż detalicznego.

Po krótkotrwałym pogorszeniu nadeszło odbicie wskaźników oceny bieżącego i przyszłego klimatu koniunktury gospodarczej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Po kilku miesiącach wzrostu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu obniżył w styczniu br. swoją wartość z 55 do 54,6 punktu. Koniunktura i jej perspektywy wciąż pozostają dobre, ale coraz większym problemem staje się nadążanie z produkcją i terminowa realizacja dostaw, a także rosnąca presja cen surowców.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), który informuje z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w styczniu wzrósł o 1,5 pkt. w stosunku do grudnia 2017 r.

X

Przeczytaj również