Gus

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,6% i spadku cen towarów – o 0,2%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,7% (wobec wzrostu o 8,2% w czerwcu 2018 r.). W porównaniu z majem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o1,6% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny podsumował produkcję najważniejszych produktów żywnościowych w czerwcu 2019 r.

W czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 2,7% w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,7%, natomiast w porównaniu z majem br. spadła o 5,9%. Według wstępnych danych w czerwcu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 0,4 %. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 0,6% – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W czerwcu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,8% rok do roku i wyniosło 6393,8 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 5,3% w skali roku i wyniosło 5104,46 zł – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3% (w tym usługi – o 1%, przy utrzymujących się na tym samym poziomie cenach towarów). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny wzrosły o 2,6% (w tym usług – o 3,9% i towarów – o 2,2%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W maju 2019 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. w dziale artykułów spożywczych zanotowano wzrost produkcji cukru (o 113,2%), octu (o 37,9%), mąki żytniej (o 28,2%), ryb morskich mrożonych (o 25,7%), filetów z ryb morskich, mrożonych (o 19,8%), produktów uboju bydła i cieląt (o 18,9%), cukierków czekoladowanych (o 17,7%), kasz i grysików gryczanych (o 17,4%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2019 roku wzrosły o 2,2 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1 procent - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 1,7% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące produkcji artykułów spożywczych w lutym 2019 r. Odnotowano wyższą niż przed rokiem produkcję m.in. dla soków z owoców i warzyw. Dla konserw rybnych produkcja utrzymała się na niezmienionym poziomie w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Strony

X