Gus

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w listopadzie 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyły się o 0,1% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W październiku 2019 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. w dziale artykułów spożywczych zanotowano wzrost produkcji m.in. dla marynat warzywnych (o 58%), gotowych posiłków i dań na bazie warzyw (o 39,1%), octu (o 33,5%), kasz i mączek z pszenicy (o 26,7%), soli warzonej (o 20,2%) i ryb morskich mrożonych (o 17,6%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 3,6 (przed miesiącem plus 2,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,3% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 11,7% (w październiku odpowiednio 15,2% i 12,4%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w październiku 2019 r. była wyższa niż przed rokiem o 4,6% (wobec wzrostu o 7,8% w październiku 2018 r.). W porównaniu z wrześniem 2019 r. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 7%.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS (SI) w listopadzie 2019 r. kształtuje się na poziomie niższym w stosunku do notowanego w październiku 2019 r. oraz w listopadzie 2018 r. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W listopadzie 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, spadły w październiku 2019 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,4%), natomiast wzrosły w porównaniu z  analogicznym okresem roku ubiegłego (o 2,6%) – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 2,8 (przed miesiącem plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 12,4% (w ubiegłym miesiącu odpowiednio 14,4% i 11,5%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje Główny Urząd Statystyczny.

We wrześniu 2019 r. w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 r. w kategorii artykułów spożywczych zanotowano wzrost produkcji m.in. dla ryb morskich mrożonych (o 66,6%), kasz i grysików gryczanych (o 35,8%), produktów uboju bydła i cieląt (o 31,4%) i gotowych posiłków i dań na bazie mięsa (o 20,2%) – informuje Główny Urząd Statystyczny.

W październiku 2019 r. odnotowano pogorszenie zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Strony

X

Przeczytaj również