gospodarka krajowa

Po krótkotrwałym pogorszeniu nadeszło odbicie wskaźników oceny bieżącego i przyszłego klimatu koniunktury gospodarczej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Jak informuje w swoim raporcie GUS, za granicami kraju czasowo przebywało w końcu 2016 r. ponad 2,5 mln osób. Jest to wzrost w stosunku rocznym o 4,7 proc. O przyczynach migracji, głównych jej kierunkach oraz obawach z nimi związanych można dowiedzieć się z raportu Work Service. Wzrost emigracji jest niebezpieczny dla gospodarki, o czym informował już „Poradnik Handlowca”.

X