dane

Główny Urząd Statystyczny opublikuje ważne informacje o polskiej gospodarce. Dowiemy się, o ile w styczniu wzrosła sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa.

Sprzedaż detaliczna w Polsce w grudniu wzrosła o 6,7% rok do roku po wzroście o 7,2% rok do roku w listopadzie, zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 0,4% - podał Eurostat. Dane roczne zostały skorygowane o liczbę dni roboczych, zaś dane miesięczne są odsezonowane.

X