BP

W ostatnim czasie rozpoczęły działalność trzy nowe stacje BP. Są to: stacja partnerska BP Urbanowo (woj. wielkopolskie), stacja partnerska BP Opatówek (woj. wielkopolskie) i stacja BP Tomaszkowo (woj. warmińsko-mazurskie). Obecnie sieć BP liczy 576 stacji, w tym 244 obiekty partnerskie i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęła działalność nowa stacja BP Estrada (woj. mazowieckie). Obecnie sieć BP liczy 572 stacje, w tym 245 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęła działalność nowa stacja partnerska BP Jurków (woj. małopolskie). Obecnie sieć BP liczy 571 stacji, w tym 245 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęła działalność nowa stacja partnerska BP Chwaszczyno (woj. pomorskie). Obecnie sieć BP liczy 570 stacji, w tym 244 stacje partnerskie i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęły  działalność dwie nowe stacje partnerskie BP, są to obiekty BP Czyżów (woj. małopolskie) i BP Olszowa (woj. opolskie). Obecnie sieć BP liczy 568 stacji, w tym 242 stacje partnerskie i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęły działalność dwie nowe stacje BP. To stacje partnerskie BP Radomsko (woj. łódzkie) i BP Franciszkowo II (woj. warmińsko-mazurskie). Obecnie sieć BP liczy 567 stacji, w tym 242 stacje partnerskie i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęło działalność 5 nowych stacji BP: Wanda w Krakowie, Krak w Krakowie, Orawa w Chyżnem, Rękawka w Krakowie i stacja partnerska BP Otorowo. Obecnie sieć BP liczy 565 stacji, w tym 241 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęły działalność dwa nowa nowe obiekty z logo BP w województwie małopolskim – stacja BP Strażnica w Mogilanach i stacja BP Adaś w Krakowie. Obecnie sieć BP liczy 560 stacji, w tym 240 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęły działalność 4 nowe stacje BP. Są to: stacja BP Praga w Warszawie (woj. mazowieckie), stacja BP Huta w Krakowie (woj. małopolskie), stacja BP Dratewka w Krakowie (woj. małopolskie) i stacja BP Podhale w Czarnym Dunajcu (woj. małopolskie). Obecnie sieć BP liczy 558 stacji, w tym 240 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

UOKiK wydał zgodę na nabycie przez BP Europa części mienia spółki Tomsol. W tej sprawie istniało ryzyko ograniczenia konkurencji, jednak szczegółowa analiza wykluczyła takie zagrożenie.

Strony

X