BP

W ostatnim czasie rozpoczęły działalność dwie nowe stacje BP. To stacje partnerskie BP Radomsko (woj. łódzkie) i BP Franciszkowo II (woj. warmińsko-mazurskie). Obecnie sieć BP liczy 567 stacji, w tym 242 stacje partnerskie i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęło działalność 5 nowych stacji BP: Wanda w Krakowie, Krak w Krakowie, Orawa w Chyżnem, Rękawka w Krakowie i stacja partnerska BP Otorowo. Obecnie sieć BP liczy 565 stacji, w tym 241 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęły działalność dwa nowa nowe obiekty z logo BP w województwie małopolskim – stacja BP Strażnica w Mogilanach i stacja BP Adaś w Krakowie. Obecnie sieć BP liczy 560 stacji, w tym 240 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

W ostatnim czasie rozpoczęły działalność 4 nowe stacje BP. Są to: stacja BP Praga w Warszawie (woj. mazowieckie), stacja BP Huta w Krakowie (woj. małopolskie), stacja BP Dratewka w Krakowie (woj. małopolskie) i stacja BP Podhale w Czarnym Dunajcu (woj. małopolskie). Obecnie sieć BP liczy 558 stacji, w tym 240 stacji partnerskich i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

UOKiK wydał zgodę na nabycie przez BP Europa części mienia spółki Tomsol. W tej sprawie istniało ryzyko ograniczenia konkurencji, jednak szczegółowa analiza wykluczyła takie zagrożenie.

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez BP Europa kontroli nad Arge Paliwa i Arge Nieruchomości. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży przez spółkę przejmującą dwóch stacji paliw w Cieszynie. Dzięki temu koncentracja nie spowoduje zagrożenia dla konkurencji.

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie nabycia przez BP Europa części mienia spółki Tomsol. W tej sprawie istnieje ryzyko ograniczenia konkurencji.

Coraz więcej firm wdraża i realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” znalazło się ponad 1,5 tys. praktyk zgłoszonych przez 229 firm, co oznacza 30% wzrost w ciągu roku. BP od 1996 r. na projekty społeczne realizowane w Polsce wydała ponad 40 mln zł. Poprzez udział w Półmaratonie Warszawskim zebrała kilkanaście tysięcy złotych na Polską Akcję Humanitarną.

UOKiK wydał zastrzeżenia do przejęcia przez BP Europe części mienia spółek Arge Paliwa i Arge Nieruchomości. Według Urzędu koncentracja może ograniczać konkurencję. Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

Dnia 22 marca 2019 r. rozpoczęła działalność nowa stacja BP Trakt w Gdańsku. Obecnie sieć BP liczy 552 stacje, w tym 242 stacje partnerskie i blisko 50 lokalizacji przy autostradach i drogach ekspresowych.

Strony

X