BIEC

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lipcu 2019 r. spadł o 0,4 punktu w stosunku do swej wartości sprzed miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W lipcu 2019 r. wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej wzrósł nieznacznie w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca (o około 0,5 pkt.).

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w marcu 2019 r. spadł o 0,9 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. spadł o kolejne o 0,6 punktu w stosunku do wartości sprzed miesiąca – wskazuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w lutym 2019 r. wzrósł o 0,4 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lutym 2019 r. wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego ­– informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu 2018 r. nie zmienił istotnie swej wartości w stosunku do wcześniejszego miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w październiku 2018 r. spadł o blisko 1 punkt w stosunku do miesiąca poprzedniego – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa we wrześniu 2018 r. spadł o 0,4 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca i był to drugi z kolei znaczący jego spadek w ostatnich dwóch latach – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w sierpniu o blisko 1 punkt. Był to czwarty z rzędu miesiąc, kiedy odnotowano znaczący wzrost wskaźnika, choć sierpniowa skala jego wzrostu była nieco mniejsza od tej sprzed miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Strony

X