bezrobocie

W styczniu 2019 r. drugi miesiąc z rzędu wzrosło bezrobocie. Wyniosło 6,2%, oznacza to wzrost o 0,4 pkt. proc. w stosunku miesięcznym.

W sierpniu br. stopa bezrobocia wg szacunków Ministerstwa Rodziny wyniosła 5,8%. To spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 pkt. proc.

Niemal 90% Polaków jest spokojnych o swoje miejsce zatrudnienia, a 6 na 10 oczekuje dalszych podwyżek w nadchodzących miesiącach. Takie nastroje nie powinny dziwić, w warunkach historycznie niskich poziomów bezrobocia  i rekordowego popytu na pracowników. Obecnie ponad 45% firm planuje rekrutacje, co jest najwyższym wynikiem od 5 lat – wynika z najnowszej, dziesiątej już edycji „Barometru Rynku Pracy” przygotowanego przez Work Service.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu utrzymała się na rekordowo niskim poziomie 5,9% – poinformował Główny Urząd Statystyczny potwierdzając szacunki Ministerstwa Rodziny.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia w kwietniu br. spadła o 0,3 pkt. proc., osiągając poziom 6,3 proc. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że bezrobocie w marcu br. wyniosło 6,6 proc. Oznacza to spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu z lutym. W ubiegłym roku stopa bezrobocia wynosiła 8%, była więc o 1,4 pkt. proc. wyższa niż aktualnie.

Dla wielu obszarów gospodarki szczególnie odczuwalny jest brak dostępności wykwalifikowanych pracowników operacyjnych. Ich pozyskanie staje się naglącym wyzwaniem branży FMCG, gdyż problem zapewnienia odpowiedniej siły roboczej w dłuższej perspektywie może przyczynić się do zahamowania jej rozwoju. Te i inne informacje można wyczytać w raporcie „Rynek pracy w Polsce – jak wygrać trwającą rewolucję?” opracowanym przez Związek Pracodawców ECR.

W grudniu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 9,8 procent, czyli o 0,2 procent więcej niż w listopadzie, podał Główny Urząd Statystyczny. Polska gospodarka rozwija się bardzo dobrze. Z danych przedstawionych dziś przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że jesteśmy pod tym względem w czołówce Europy - mówi Halina Dmochowska, wiceprezes GUS.

We wszystkich województwach spada liczba bezrobotnych - podaje Główny Urząd Statystyczny. Jak policzył GUS - w stosunku do II kwartału 2015 r. - w końcu września 2015 r. we wszystkich województwach odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Najbardziej znaczący spadek dało się zauważyć w województwie opolskim, gdzie liczba bezrobotnych zmalała o 7,9%. Szybki spadek odnotowano też w dolnośląskim - o 7,5%, łódzkim i wielkopolskim - po 7,3% oraz lubuskim - o 7,0%. Natomiast jeśli porównamy dane z września 2015 r. i z września 2014 r., to okaże się, że najistotniejszy spadek odnotowano w województwie dolnośląskim - o 21,4%, wielkopolskim - o 19,9%, a także opolskim - o 19,8% oraz pomorskim - o 18,9% i lubuskim - o 18,7%.

Spada bezrobocie. Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w październiku bez pracy było 9,6 procent Polaków. To spadek o 0,1 procent w stosunku do września.

Strony

X