Jesteś tutaj

Gospodarka

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, kontynuuje inwestycje w Lublinie. Planowany Panattoni Park Lublin III to cztery hale magazynowe klasy A o łącznej powierzchni 53 000 mkw. Ich budowa rozpoczęła się już w październiku br., a wśród pierwszych najemców są znani operatorzy logistyczni.

Od początku lipca do końca września 2019 r. zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce zwiększyły się o blisko 1 mln mkw., w efekcie czego całkowita podaż przekroczyła 18 mln mkw.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Według badania Polacy planują w tym roku przeznaczyć na święta średnio 1722 zł.

W ramach działań związanych z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi aktywne starania o otwarcie rynku Indonezji. Aktualnie trwają prace nad dostępem do rynku indonezyjskiego polskich jabłek i borówki.

Sytuacja na krajowym, europejskim i światowym rynku cukru oraz przyszłość uprawy buraków cukrowych i produkcji cukru w Polsce to główne tematy, które były omawiane podczas konferencji pt. „Burak – Cukier – Perspektywy”.

Zgodnie z prognozą USDA światowa produkcja mięsa kurzego w 2019 r. osiągnie 99,6 mln ton i będzie o 4% większa niż w 2018 r. Na rok 2020 prognozowany jest dalszy jej wzrost do rekordowego poziomu 103,5 mln ton. Do zwiększenia globalnej produkcji w 2020 r. szczególnie przyczyni się dynamiczny rozwój produkcji drobiarskiej w Chinach, będący konsekwencją dużego ograniczenia produkcji trzody chlewnej z powodu epidemii wirusa ASF.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,5%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,2% – podaje Główny Urząd Statystyczny.

W przypadku ponad 42% mikro, małych i średnich firm dostawcy zaczęli przelewać należny od danej transakcji podatek VAT na odrębny rachunek. Do podzielonej płatności (split payment) najczęściej skłaniany jest handel i to ten sektor obok transportu w jednym na pięć przypadków skarży się na negatywny wpływ tych rozwiązań na płynność finansową – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Kolumbia to kolejny rynek, który jest już otwarty dla polskich jabłek. Pomyślnie dla naszego kraju zakończona została procedura analizy ryzyka w eksporcie tego produktu do Kolumbii.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w październiku 2019 roku wzrósł o 0,9 punktu w stosunku do notowań sprzed miesiąca.

Strony

X