Jesteś tutaj

Ubezpieczyciele objęli ochroną rekordową wartość handlu

Transakcje handlowe i inwestycje o rekordowej kwocie 2,5 biliona dolarów zostały w 2018 r. wsparte przez instytucje skupione w Unii Berneńskiej. Oznacza to wzrost o 7% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Unia Berneńska poinformowała, że agencje ubezpieczeń kredytów eksportowych w niej zrzeszone w 2018 r. ubezpieczyły transakcje handlowe i inwestycje na kwotę 2,48 bln dolarów. To aż 13% światowych obrotów handlowych. Z tej kwoty 2,37 bln dolarów przypada na ubezpieczenie kredytu kupieckiego. 193 mld dolarów na ubezpieczenie średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych, a 46 mld dolarów na ubezpieczenie inwestycji zagranicznych przed ryzykiem politycznym związanym m.in. z konfliktami zbrojnymi, wywłaszczeniem czy ograniczeniem wymienialności waluty.

W KUKE łączna wartość ubezpieczonego obrotu i udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych wyniosła w 2018 r. rekordowe 48,9 mld zł i była o 19,9% wyższa niż rok wcześniej. Wolumen objętych ochroną krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych wyniósł 45,8 mld zł (wzrost o 19% w skali roku), a wartość ubezpieczeń średnio- i długoterminowych sięgnęła 2,1 mld zł (wzrost o 58%).

– Z zebranych przez Unię Berneńską danych wynika, że z roku na rok zwiększa się rola ubezpieczeń w międzynarodowym handlu i inwestycjach zagranicznych. To efekt większej świadomości przedsiębiorców co do konieczności stosowania różnych instrumentów zabezpieczających obrót handlowy. Polskie firmy są w przeważającej mierze uzależnione od koniunktury w krajach Unii Europejskiej, gdzie trafia 80% naszego eksportu – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Najszybszy wzrost ubezpieczanego handlu i inwestycji zanotowano w Afryce, co również może być wskazówką dla polskich firm co do kierunku ekspansji. Europa Środkowa i Południowa oraz Azja Południowowschodnia odpowiadały w 2018 r. za 20% nowego biznesu pokrytego ubezpieczeniem i gwarancjami, Europa Zachodnia to 27%, Stany Zjednoczone 11%, a Azja Wschodnia 10%.

Wypłacone przez instytucje skupione w Unii Berneńskiej odszkodowania wyniosły w ubiegłym roku 6,4 mld dolarów, rosnąc o 3% w porównaniu z 2017 r. To aż o 17% więcej niż kwota odszkodowań z 2009 r., gdy globalna gospodarka przeżywała najtrudniejsze chwile wywołane załamaniem systemu finansowego rok wcześniej.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

W styczniu 2018 r. Indeks Należności Przedsiębiorstw (INP) wzrósł – osiągając najwyższą wartość w historii badania Krajowego Rejestru Długów . Nasiliły się wyraźnie zatory płatnicze, zwiększył się odsetek niezapłaconych należności w portfelach przedsiębiorców, a także koszty ponoszone na skutek opóźnień w płatnościach.

Podstawowym źródłem finansowania małych i średnich firm pozostają środki własne (94 proc. wskazań). Biorąc jednak pod uwagę tylko zewnętrzne narzędzia, po raz pierwszy w historii badania numerem jeden zostało ubezpieczenie majątku firmy.

X