Jesteś tutaj

Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej

Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii Piwowarskiej, które firma prezentuje w swoim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2018 r.

Raport CSR za 2018 r. pokazuje wkład firmy w realizowanie 13-tu spośród 17-tu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Strategia zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej skupiona jest na 3 obszarach, tj. produkty i zdrowie; ludzie i społeczeństwo; środowisko naturalne. W ich ramach firma realizuje m.in. programy na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, dba o społeczności lokalne oraz zapewnia świetne warunki pracy i rozwoju swoim pracownikom, oszczędza wodę, energię i zapewnia niemal 100% recyklingu swoich odpadów i produktów ubocznych.

Kompania Piwowarska od wielu lat stara się zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym ze spożywaniem alkoholu i wypadkami drogowymi. W ubiegłym roku aż 273 tys. osób zostało zaangażowanych w programy odpowiedzialnościowe realizowane przez Kompanię Piwowarską, m.in. Sprawdź Promile. Firma rozwinęła również segment piw bezalkoholowych.

W zakresie celu dotyczącego równości, lider branży piwowarskiej w Polsce nie ustaje w dążeniach do wyeliminowania dyskryminacji wobec kobiet i zapewnienia im równych szans w pełnieniu funkcji przywódczych. Firma należy do grona 14 firm, które w 2012 r. jako pierwsze w Polsce podpisały Kartę Różnorodności. Efekt tych działań to m.in. 32,2% kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w tzw. męskiej branży, a różnica w wynagrodzeniach obu płci w Kompanii Piwowarskiej zawiera się w granicach od +2% do -3%, co w praktyce oznacza, że płace kobiet i mężczyzn w KP są równe.  

Efektem ubiegłorocznych działań Kompanii Piwowarskiej jest najlepszy w branży wynik w zakresie zużycia wody do produkcji piwa – 2,64 hl wody na 1 hl piwa. Ten wynik stawia firmę wśród liderów oszczędzania wody nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kompania Piwowarska utrzymuje również niski poziom emisji CO2 e/hl piwa (6,63 kg) pomimo zwiększenia poziomu produkcji piwa w swoich browarach.

W zakresie celu 12. ONZ poświęconego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji firma poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (99,65%). Na masową skalę korzysta z opakowań zwrotnych, w butelkach tego rodzaju sprzedała w ub. roku 46% swojego piwa. 

Kategoria: 

Podobne artykuły

Raport CSR Kompanii Piwowarskiej otrzymał wyróżnienie w konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 i znalazł się wśród czterech najlepszych w regionie. Nagrody zwane Green Frog Award zostały wręczone 19 kwietnia br. podczas konferencji w Ministerstwie Rozwoju, poświęconej raportowaniu przedsiębiorstw. 

Polacy każdego dnia wypijają średnio ponad 2,5 mln półlitrowych kufli piwa Tyskie. Rocznie to równowartość ponad 900 000 000 butelek. Sprzedaż Tyskiego w 2015 r. osiągnęła 4,65 mln hl, co oznacza, że nadal jest ono największą pod względem wartości polską marką. Oprócz wysokiej pozycji na polskim rynku, piwo to cenione jest także zagranicą. Eksportowane jest m.in. do: USA, Kanady, Belgii, Francji, Irlandii, Islandii, Sierra Leone, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Szwecji.

X