Jesteś tutaj

Advertisement

Hochland dba o środowisko

Obniżanie wpływu na środowisko o 1,5% rocznie to cel strategicznym firmy Hochland Polska. Zrównoważony rozwój w tym obszarze jest realizowany m.in. poprzez redukcję zużycia wody i energii czy wykorzystywanie źródeł odnawianych.

Miniony okres w Hochland Polska to liczne inwestycje prośrodowiskowe. Wymiana wyparki w proszkowni w zakładzie w Węgrowie pozwoliła na ponad 6-krotne ograniczenie zużycia pary, dzięki temu w skali roku zakład zużyje o 10.400 MWh mniej gazu. Dzięki likwidacji wież do chłodzenia skraplacza wyparki oraz dodatkową izolację ścian budynku proszkowni zredukowano także znacznie immisje hałasu do środowiska. W 2018 roku w zakładzie w Kaźmierzu oddano do eksploatacji nową instalację wentylacji z odzyskiem ciepła, a także wymieniono system dystrybucji świeżego powietrza wewnątrz hali produkcyjnej, dzięki tej inwestycji zakład oszczędza 300 MWh energii elektrycznej rocznie, tj. 2,8%. Uruchomienie kolumny bromianowej i wymiennika jonitowego w zakładzie w Węgrowie pozwoliło na obniżenie poziomu jonu amonowego i bromianów w wodzie z wyparki do poziomów wymaganych rozporządzeniem i zużywanie 20 tyś.m3 rocznie wody odzyskanej z proszkowni do kotła parowego (5% wody w skali całego zakładu).

Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami zgodnie z którą priorytetem dla jest zapobieganie wytwarzania odpadów, a na ostatnim miejscu jest utylizacja czyli spalanie odpadów. Współpraca z farmerem, który na wydzierżawionej od Hochland prasie odzyskuje ser z opakowań aluminiowych i zużywa do skarmiania trzody chlewnej  pozwoliła na lepsze zagospodarowanie odpadów produkcyjnych dzięki czemu zmniejszyliśmy ilość odpadu dotychczas kierowanego do spalarni o 43 tony rocznie – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

 

Kategoria: 

Podobne artykuły

W niedzielę 12 listopada Hochland pierwszy raz włączył się w organizację X Biegu Niepodległości w Węgrowie, gdzie produkowane są serki kremowe twarogowe Almette, Hochland Kanapkowy i sery żółte Hochland.

W tegorocznej edycji konkursu Kreatura, kampania „Język śląski czuje różnicę" przygotowana dla Hochland Polska, uznana została za najlepszy projekt w kategorii materiały promocyjne POS. W tym roku do konkursu zgłoszono 132 projekty. Ostatecznie jury przyznało 17 nagród głównych i 38 wyróżnień.

X