Jesteś tutaj

Zatory płatnicze problemem wielu polskich przedsiębiorców

Przedsiębiorcy czekają średnio 3 miesiące i 13 dni na zapłatę za sprzedane towary czy usługi. W drugim kwartale tego roku więcej przedsiębiorców negatywnie oceniło portfel swoich należności niż jeszcze trzy miesiące wcześniej — pokazuje najnowsze badanie przeprowadzane cyklicznie przez Krajowy Rejestr Długów (KRD) oraz Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), na 723 firmach. To o 10 dni dłużej niż w I kwartale tego roku i prawie o dwa tygodnie więcej niż wynosi długookresowa średnia. Na kłopoty z otrzymaniem zapłaty w umówionym terminie skarży się aż 86% firm, o 5% więcej niż na koniec pierwszego kwartału. Tylko 14% przedsiębiorców sygnalizuje, że nie ma żadnych problemów z uzyskaniem zapłaty za sprzedane towary lub usługi, gdy jeszcze kwartał wcześniej ten odsetek był wyższy o prawie 5%.

 

Fot. Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Coraz więcej przedsiębiorstw w Polsce boryka się z problemem niezapłaconych faktur. Do 16,2% wzrósł odsetek firm, u których zjawisko to narasta. Jednocześnie znacząco, bo z 15,1% do 11,3%, zmniejszyło się grono firm, gdzie wcale nie występują takie perturbacje. To wnioski z najnowszego badania „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów we współpracy z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom, którą uchwalił Sejm. Główne rozwiązania ustawy przygotowanej przez MPiT to: skrócenie terminów zapłaty; uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory; zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych; ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT). Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku.

X