Jesteś tutaj

Advertisement

Zarobki w pierwszym półroczu

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I półroczu br. na poziomie 4572,12 zł, tj. o 6,7% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 5042,28 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 5,7%), a w sektorze prywatnym 4386,47 zł (wzrost odpowiednio o 7,2%) – podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne zatrudnienie w handel i naprawie pojazdów samochodowych wyniosło 1276,4 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie 4479,91 zł brutto.

W handlu hurtowym przeciętne zatrudnienie ukształtowało się na poziomie 491 tys., z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie to5652,26 zł brutto. Natomiast w handlu detalicznym zatrudnienie wyniosło 685,2 tys., a miesięczne wynagrodzenie – 3554,31 zł brutto.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w 2017 r. W obu tych kategoriach odnotowano wzrosty w stosunku do 2016 r. Ponadto w handlu zanotowano najwyższy wzrost wynagrodzenia spośród wszystkich wymienionych sekcji. 

Co miesiąc GUS przedstawia dane dotyczące średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. W grudniu 2017 r. wyniosło ono 4973 zł brutto. Raz na dwa lata publikowane są też szczegółowe dane dla poszczególnych zawodów. Średnia krajowa pracowników biurowych wynosi 3,5 tys. zł brutto, zaś sprzedawca w naszym kraju zarabia średnio 2,7 tys. zł.

X