Jesteś tutaj

Rynek magazynowy w dobrej kondycji

Po pierwszych sześciu miesiącach 2019 r. aktywność deweloperów na rynku magazynowym przyniosła niemal 1 mln mkw. nowej podaży. Tym samym całkowite zasoby powierzchni magazynowej na wynajem sięgnęły 17 mln mkw. Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska cieszy się największą popularnością ze względu na niskie koszty pracy, rozwijającą się infrastrukturę komunikacyjną, zachęty dla inwestorów oraz swoją lokalizację.

Pierwsza połowa 2019 r. przyniosła ponad 17% wzrost całkowitych zasobów powierzchni magazynowych w kraju, które niemal przekroczyły wolumen 17 mln mkw. Zdecydowana większość nowych projektów (prawie 81%), znajduje się w największych ośrodkach logistycznych, tj. w Warszawie i okolicach, w rejonie Górnego i Dolnego Śląska, w Wielkopolsce i w Polsce Centralnej. Największym obszarem koncentracji wciąż pozostaje region Warszawy, gdzie zlokalizowane jest 25% zasobów magazynowych w Polsce. Warto jednak zaznaczyć, że największą dynamikę wzrostu sektora obserwujemy w ośrodkach regionalnych. W rezultacie, w porównaniu rok do roku, udział Warszawy w zasobach magazynowych zmniejszył się o 2,4 pp.

Deweloperzy w dalszym ciągu pozostają aktywni, o czym świadczy wysoki wolumen nowej powierzchni oddanej do użytku. Od stycznia do czerwca 2019 r. na rynek trafił niemal 1 mln mkw. Najwięcej, bo aż 23% nowej powierzchni dostarczono w regionie Polski Centralnej. Od kilku lat niezmiennie w nowej podaży dominują projekty typu BTS (built to suit). Należy podkreślić, że spodziewany jest dalszy dynamiczny rozwój sektora magazynowego w Polsce. Obecnie na etapie realizacji znajduje się 2,3 mln mkw. i jest to porównywalna wartość z końcem I połowy 2018 r. Aż ¼ powierzchni w budowie znajduje się na Górnym Śląsku.

Popyt na powierzchnię magazynową utrzymał się na porównywalnym poziomie jak w poprzednim kwartale. Porównując skumulowany popyt półroczny względem pierwszych sześciu miesięcy 2018 r., zanotowano około 20% spadek, jednak zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową nadal pozostaje wysokie, a taki rezultat może wynikać z faktu, że lata 2017 i 2018 odznaczały się na rynku magazynowym rekordowym wolumenem popytu. Największym zainteresowaniem najemców wciąż cieszyły się główne obszary koncentracji, tj. Warszawa (aż 27% wolumenu wynajętej powierzchni), Dolny Śląsk (19% wynajętej powierzchni) i Polska Centralna (19% wolumenu najmu).

Na dobrą kondycję sektora wskazuje również utrzymujący się niski współczynnik pustostanów. Pod koniec czerwca 2019 r. w Polsce niewynajęte pozostawało jedynie około 830 tys. mkw. powierzchni na wynajem, co pozycjonowało współczynnik na poziomie 4,9%, o 0,4 pp. wyższym w porównaniu z wynikami z koniec II kwartału 2018 r. Wywoławcze stawki czynszów we wszystkich rejonach koncentracji rynku magazynowego w Polsce utrzymują się na stabilnym poziomie 2,50-5 EUR/mkw./miesiąc, przy czym najwyższe z nich odnotowano w granicach administracyjnych Warszawy.

Źródło: Knight Frank

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Polski rynek magazynowy wciąż jest w fazie hossy i nie zwalnia. Świadczą o tym zarówno duża liczba nowych powierzchni w budowie, jak i rekordowy popyt, generowany m.in. przez sieci handlowe. Czynnikiem, który może zahamować rozwój rynku w kolejnych latach, jest jednak niska podaż pracy i rosnące koszty współpracy z podwykonawcami.

W pierwszym półroczu 2018 r. odnotowano utrzymujący się wysoki wskaźnik PKB – ok. 5%, co potwierdza dużą dynamikę inwestycji w poszczególnych segmentach rynku. W tym czasie zanotowano rekordową wartość zawartych transakcji, która wyniosła ponad 3 mld EUR, przy czym największy udział przypadł na segment nieruchomości handlowych – ok. 60% wszystkich transakcji na rynku inwestycyjnym.

X