Jesteś tutaj

Polska największym producentem porzeczek w Unii Europejskiej

Porzeczki należą do powszechnie uprawianych owoców jagodowych w kraju. Polska jest największym producentem porzeczek w Unii Europejskiej oraz drugim – po Federacji Rosyjskiej – producentem porzeczek na świecie.

Powierzchnia uprawy porzeczek w Polsce jest względnie stabilna i w ostatnich pięciu latach kształtuje się od 43 tys. ha do 44 tys. ha, przy czym maleje udział plantacji porzeczek czarnych (z 36 tys. ha w 2015 r. do 30 tys. ha w 2019 r.), a wzrasta udział porzeczek kolorowych (z 8 tys. ha do 13 tys. ha). Według danych GUS w 2018 r. porzeczki uprawiane były przede wszystkim w województwach lubelskim (16,9 tys. ha), mazowieckim (8,2 tys. ha) oraz w łódzkim (6,2 tys. ha) i świętokrzyskim (2,3 tys. ha). Na obszarze wymienionych czterech województw zlokalizowanych było 77% krajowych plantacji porzeczek. Największe znaczenie gospodarcze ma uprawa porzeczek czarnych, których zbiory w ostatnich latach wahały się od 100 tys. ton w nieurodzajnym roku 2017, do 131 tys. ton w 2016 r. Zbiory porzeczek czarnych w 2018 r. wyniosły 126 tys. ton i stanowiły 77% produkcji wszystkich rodzajów porzeczek uprawianych w kraju.

Szacuje się, że około 90% wolumenu zbiorów czarnej porzeczki przeznaczane jest na potrzeby krajowego przemysłu przetwórczego – przede wszystkim do produkcji soków, mrożonek i dżemów – kierowanych na rynek krajowy oraz sprzedawanych za granicę. Porzeczki czarne eksportowane są na rynki zagraniczne przede wszystkim w postaci mrożonej. W 2018 r. z kraju wyeksportowano 45 tys. ton mrożonych porzeczek czarnych, co stanowiło 36% wolumenu krajowej produkcji. Odbiorcami zagranicznymi mrożonych porzeczek czarnych były głównie: Białoruś (16,5 tys. ton, 37% wolumenu eksportu), Niemcy (9,8 tys. ton, 22%) oraz Wielka Brytania (4 tys. ton, 9%) i Holandia (3,9 tys. ton, 9%). Wolumen eksportu świeżych porzeczek czarnych był znacznie mniejszy i wyniósł 2,5 tys. ton. Owoce te eksportowano przede wszystkim na rynek niemiecki, białoruski i austriacki.

W 2019 r. przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji był niekorzystny i znacząco wpłynął na plonowanie owoców. Zgodnie z szacunkami IERiGŻ–PIB tegoroczne zbiory porzeczek czarnych mogą być o ponad 20% niższe niż przed rokiem. Mniejsza podaż porzeczek z tegorocznych zbiorów wywiera presję na wzrost cen skupu. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW ceny skupu porzeczek czarnych w spółdzielniach ogrodniczych w dniach 8–9 lipca 2019 r. w ciągu tygodnia wzrosły o 5% i wynosiły średnio 1,05 zł/kg wobec 0,39 zł/kg przed rokiem. Popularność uprawy porzeczek w Polsce wynika z popytu ze strony przemysłu przetwórczego oraz ze względu na ich właściwości smakowe i zdrowotne. Owoce porzeczki charakteryzują się znakomitym wartościami odżywczymi. Dzięki zawartości soli mineralnych, pektyn oraz witamin są zalecane w diecie każdego człowieka. Dzięki zawartości antyoksydantów są cenione w profilaktyce zdrowotnej. Porzeczki stanowią przede wszystkim doskonały surowiec do produkcji soków, mrożonek, dżemów oraz nalewek.

Źródło: KOWR

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Warzywo, owoc i sok już po raz piąty staną się głównymi bohaterami edukacyjnej akcji pt. „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, które do współpracy zaprosiło również niezależnych ekspertów z dziedziny żywienia. Akcja od lat cieszy się dużym powodzeniem, a jej celem jest budowanie prawidłowych postaw żywieniowych wśród Polaków. 

Sezon na polskie owoce można uznać za rozpoczęty. Są już truskawki ze szklarni. Owoce są pięknie wybarwione i smaczne.  Z zapowiedzi plantatorów wynika, że jeżeli temperatura się utrzyma, to w ciągu tygodnia będą truskawki spod  włókniny  i foli perforowanej.

X