Jesteś tutaj

Advertisement

To nie koniec wzrostu cen żywności

Ekonomiści Credit Agricole zrewidowali swoje prognozy makroekonomiczne dotyczące scenariusza inflacji w Polsce, co w znacznym stopniu jest efektem założonej wyższej dynamiki cen żywności.

Głównym czynnikiem, który zadecydował o rewizji ścieżki cen żywności jest tegoroczna susza. Początkowo zakładano, że warunki agrometeorologiczne w 2019 r. ukształtują się na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej. W efekcie oczekiwano, że w II połowie 2019 r., ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku dynamika cen żywności w kategoriach dotkniętych ubiegłoroczną suszą zacznie kształtować się w wyraźnym trendzie spadkowym.

Analitycy uważają, że najsilniejszy efekt tegorocznej suszy będzie widoczny w przypadku cen warzyw, których zbiory zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS będą o 9% niższe niż te bardzo słabe ubiegłoroczne. Co więcej, susza wystąpiła na przeważającym obszarze UE, a tym samym możliwości importu tańszych warzyw z zagranicy będą ograniczone. W konsekwencji uważa się, że choć w kolejnych kwartałach tempo wzrostu cen w tej kategorii spowolni ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku, to utrzyma się ono na podwyższonym poziomie przynajmniej do kolejnych zbiorów. W przypadku gdy ukształtują się one na poziomie średniej wieloletniej pod koniec 2020 r. oczekuje się deflacji cen warzyw.

Susza miała także silny negatywny wpływ na tegoroczne zbiory owoców. W efekcie, uwzględniając również wiosenne przymrozki oraz mniejsze plonowanie ze względu na ubiegłoroczne rekordowe owocowanie, zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS zbiory owoców w 2019 r. będą o 24% niższe w ujęciu rocznym. Tym samym biorąc pod uwagę efekty niskiej bazy sprzed roku związane z rekordowymi zbiorami w kolejnych miesiącach oczekuje się silnego wzrostu dynamiki cen w tej kategorii.

Choć mimo suszy szacunki GUS wskazują na niewielki wzrost krajowej produkcji zbóż w 2019 r., to pozostanie ona poniżej średniej wieloletniej. W konsekwencji uwzględniając sytuację na światowym rynku zbóż, rosnące koszty pracy oraz wzrost cen energii specjaliści z Credit Agricole uważają, że prognozowany przez nich spadek dynamiki cen w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe” będzie wolniejszy od wcześniejszych oczekiwań.

Susza znalazła także odzwierciedlenie w obniżeniu produkcji mleka w UE, co doprowadziło do spowolnienia spadku światowych cen produktów mlecznych. W wcześniejszym scenariuszu ekonomiści zakładali wyraźne ożywienie unijnej produkcji mleka po słabym ubiegłorocznym sezonie. Obecnie uwaga rynku w coraz większym stopniu skupiona będzie na Nowej Zelandii, gdzie bardzo dobrze rozpoczął się sezon 2019/2020 (sezon mleczny w Nowej Zelandii trwa od czerwca do maja kolejnego roku). W przypadku utrzymania korzystnych warunków agrometeorologicznych w tym kraju, w kolejnych miesiącach oczekuje się przyspieszenia spadku cen produktów mlecznych na światowym rynku i obniżenia dynamiki krajowych cen w kategoriach „mleko sery i jaja” oraz „oleje i tłuszcze”.

Dodatkowym czynnikiem, który skłonił analityków do rewizji swojej ścieżki żywności jest przebieg ASF w Chinach. W ostatnich miesiącach wzrost krajowych cen wieprzowiny spowolnił, co było związane z przejściowym wzrostem podaży wieprzowiny w Chinach pochodzącej z uwalnianych zapasów oraz gospodarstw, które w obawie przed ASF likwidowały produkcję. Zdaniem ekspertów bankowych obecnie bufor ten się wyczerpuje i kolejne miesiące przyniosą silne ożywienie chińskiego importu wieprzowiny. Będzie to oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu dynamiki krajowych cen wieprzowiny. Wyższe ceny wieprzowiny będą sprzyjały także wzrostowi pozostałych gatunków mięsa, w szczególności drobiu.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawione wyżej tendencje na poszczególnych rynkach żywności, obecnie oczekuje się, że inflacja żywności osiągnie swoje maksimum lokalne w IV kwartale br., wspierana przez wzrost dynamiki cen mięsa oraz owoców. W 2020 r. ekonomiści Credit Agricole prognozują stopniowe obniżenie inflacji żywności do 0,7% rok do roku w IV kwartale ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku. Najsilniejszego spadku dynamiki cen oczekują w przypadku warzyw, mięsa, a w II połowie 2020 r. również owoców.

Źródło: Makromapa Credit Agricole

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Klienci sklepów mogą spodziewać się spadków cen produktów żywnościowych. W ciągu najbliższych miesięcy największe obniżki cen mają dotyczyć jajek oraz mleka. Wynika tak z analiz przeprowadzonych przez ekspertów z pięciu banków.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,1%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,6%.

X

Przeczytaj również