Jesteś tutaj

Ile zarobili Polacy w 2017 r.?

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w 2017 r. W obu tych kategoriach odnotowano wzrosty w stosunku do 2016 r. Ponadto w handlu zanotowano najwyższy wzrost wynagrodzenia spośród wszystkich wymienionych sekcji. 

Liczba osób pracujących w gospodarce narodowej ukształtowała się na poziomie 15,7 mln osób, oznacza to wzrost o 2,8 % w stosunku do 2016 r. Liczba pracujących w gospodarce narodowej systematycznie rośnie od 2012 r. Najwyższy wzrost zanotowano w sekcjach „Administrowanie i działalność wspierająca” o 7,8% i „Transport i gospodarka magazynowa” o 6,2%.  Przeciętna liczba osób zatrudnionych w 2017 r. wyniosła 10,3 tys. osób co oznacza wzrost o 2% w stosunku do ubiegłego roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 4271,51 zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2016 r. o 5,4%. Największy  wzrost wynagrodzenia zanotowano w sekcjach „Przetwórstwo przemysłowe” i „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” po 7,1% a najmniejszy w sekcjach „Pozostała działalność usługowa” o 1,7% i „Edukacja” o 2%.

W 2017 r. płaca minimalna brutto została ustalona na 2000 zł. W porównaniu do 2016 r. wzrosła o 8,1% (150 zł). Minimalne wynagrodzenie stanowiło 47,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2017 r. W ubiegłym roku w stosunku do 2010 r. minimalne wynagrodzenie wzrosło o 51,9%, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej o 32,5%

Liczba osób pobierających w grudniu 2017 r. wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia, wynosiła 492,5 tys. osób i była wyższa niż przed rokiem o 18,3 tys. osób tj. o 3,9%.

Handel i naprawie pojazdów samochodowych liczba osób zatrudnionych w 2017 r. wyniosła 2382,8 tys. co oznacza wzrost w stosunku rocznym 4%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2017 r. wyniosło 3716,51 zł brutto i w stosunku do 2016 r. wzrosło o 7,1%.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Co miesiąc GUS przedstawia dane dotyczące średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach. W grudniu 2017 r. wyniosło ono 4973 zł brutto. Raz na dwa lata publikowane są też szczegółowe dane dla poszczególnych zawodów. Średnia krajowa pracowników biurowych wynosi 3,5 tys. zł brutto, zaś sprzedawca w naszym kraju zarabia średnio 2,7 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ukształtowało się w I półroczu br. na poziomie 4572,12 zł, tj. o 6,7% wyższym niż w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze publicznym wyniosło 5042,28 zł (wzrost do analogicznego okresu ub. roku o 5,7%), a w sektorze prywatnym 4386,47 zł (wzrost odpowiednio o 7,2%) – podał Główny Urząd Statystyczny.

X