Jesteś tutaj

Forum Gospodarcze w Toruniu - rozmowy na temat rolnictwa, przetwórstwa i handlu

Tegorocznemu Forum Gospodarczemu w Toruniu, które ma się odbyć w dniach 3-4 marca 2014 r., przewodniczyć będą przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem dyskusji będzie między innymi rolnictwo, przetwórstwo i handel. Omawiane będą kwestie związane z żywnością regionalną, a także możliwości dotarcia do klientów z kraju i zagranicy. W osiągnięciu tych celów powinny pomagać m.in. instytucje państwowe (np. ARiM). Podczas dyskusji dowiemy się czy organizacje te spełniają swoje funkcje.

– Bardzo ważne jest, aby uświadomić konsumentów europejskich nt. polskiej żywności, a także zidentyfikować ich obawy. Niezbędna jest promocja i obecność polskich produktów, np. na targach Rolnictwa i przemysłu spożywczego w innych krajach europejskich. Na tegorocznym Forum omawiać będziemy między innymi prawne aspekty funkcjonowania lokalnego rolnictwa i przetwórstwa żywności, a także w jaki sposób promować w Europie dziedzictwo kulinarne naszego kraju włączając w to turystykę wiejską. – mówi Jacek Janiszewski, przewodniczący rady programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum.

W dyskusji na ten temat udział wezmą m.in. Kazimierz Plocke – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Andrzej Dycha – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Tomasz Suchański – dyrektor generalny Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. O roli ARiMR rozmawiać natomiast będą m.in. Andrzej Gross – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prof. dr hab. Andrzej Kowalski - dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki, Andrzej Hałasiewicz – radca, minister w Kancelarii Prezydenta RP, stały przedstawiciel Polski przy FAO.

Partner Honorowy: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Podatek dochodowy może zostać obniżony o 2% od 2016 r., co oznacza 3 mld EUR rocznie oszczędności dla podatników, donoszą niemieckie media. Tymczasem polski premier każe nam zapomnieć o obniżkach danin publicznych.

Ponad 1/5 ankietowanych przedsiębiorców z sektora MSP uważa, że kondycja ekonomiczna ich firmy w najbliższym czasie zmieni się na lepsze (wzrost o 1,6 pkt. proc), a ponad połowa (54,4 %) badanych jest zdania, że ich sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie, co oznacza niewielki (o 2,4 pkt. proc.) wzrost. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Bibby Financial Services. 

X