Jesteś tutaj

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu, wrzesień 2014

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa we wrześniu br. spadł o 0,2 punktu w stosunku do wartości z poprzedniego miesiąca - podaje BIEC.

Od maja br. kiedy to wskaźnik osiągnął swój ostatni lokalnych szczyt, jego zmiany były niewielkie. Oznacza to brak poprawy ale jednocześnie nie pogarszanie się ekonomicznej sytuacji przeciętnego Kowalskiego. Utrzymuje on dotychczas osiągnięte status quo. Podobnie jak przed miesiącem spadek cen, głównie o charakterze sezonowym, dotyczył przede wszystkim żywności i odzieży. Sytuacja na rynku pracy, wyrażona liczbą zatrudnionych poprawia się bardzo powoli. Nieco szybciej w porównaniu do sytuacji sprzed roku wzrosły wynagrodzenia. Jednak w stosunku do miesiąca poprzedniego spadły o 0,6%. Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw nie koniecznie oznaczać musi równomierny wzrost płac wszystkich pracowników. Może odzwierciedlać większą ich dywersyfikację. Ta z kolei nie sprzyja wzrostowi globalnego popytu ze względu na niższą skrajną skłonność do zakupów osób o wyższych dochodach.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w grudniu 2018 r. nie zmienił istotnie swej wartości w stosunku do wcześniejszego miesiąca – informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa w lutym 2019 r. wzrósł o 0,7 punktu w stosunku do miesiąca poprzedniego ­– informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

X