Jesteś tutaj

Advertisement

2018 r. najlepiej ocenianym przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Rok 2018 został najlepiej oceniony przez mikro, małe i średnie firmy od początku badań, które są prowadzone od 9 lat ­– wynika z Raportu o sytuacji firm w Polsce Banku Pekao S.A. Bank przeanalizował sytuację 7,5 tys. firm, według deklaracji składanych we wrześniu i październiku.

Jak wyjaśnił na konferencji prasowej dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych Banku Pekao S.A. Jakub Fulara, najważniejszy wskaźnik raportu to ogólny wskaźnik koniunktury MMŚP, który jest ogólną oceną prowadzenia biznesu w Polsce. Wskaźnik ten składa z dwóch części; pierwsza to ocena ostatnich 12 miesięcy. – Rok 2018 był, w ocenie firm, najlepszy jak dotąd. Po raz pierwszy został przekroczony wskaźnik neutralny 100, minimalnie, ale jednak, co oznacza, że statystycznie było więcej optymistów niż pesymistów – wyjaśnił Fulara.

Druga część składowa wskaźnika to prognozy, czyli ocena najbliższych 12 miesięcy. Fulara powiedział, że dotychczas obie części wskaźnika zachowywały się tak samo, obie rosły lub malały, tym razem jednak jest inaczej. – Po raz pierwszy wskaźnik oceny poprzednich miesięcy wzrósł, a ocena perspektyw nieco spadła. Pytanie, czy jest się czego bać. Popatrzmy na to, że ta ocena perspektyw jest nadal bardzo wysoka, to jest drugi wskaźnik w historii, ale jest pewne zawahanie, nie ma już takiego oczekiwania, co do przyszłości, jak w roku 2017 r. – zauważył.

Oznacza to, że właściciele firm uznali, że rok 2018 był najlepszy, a podobna dobra koniunktura w kolejnych 12 miesiącach nie jest już tak pewna.

Jak zaznaczyła wiceprezes Banku Pekao S.A. Magdalena Zmitrowicz, 2018 r. był bardzo udany dla polskiej gospodarki. Zgodnie z raportem dobre oceny koniunktury w 2018 r. korelowały ze wzrostem PKB. Natomiast obecne prognozy przedsiębiorców są spójne z tendencjami obserwowanymi w skali makroekonomicznej. Perspektywy gospodarcze na świecie i w Polsce pogarszają się, a wzrost PKB będzie prawdopodobnie niższy.

Najlepsze odczyty ogólnego wskaźnika koniunktury miały miejsce w województwach: świętokrzyskim (najwyższy wzrost rok do roku), podkarpackim i lubelskim. Natomiast najniższy poziom wskaźnika odnotowano w woj. łódzkim i mazowieckim.

W tym roku tematem specjalnym raportu o sytuacji sektora MŚP była ekspansja firm tego sektora na rynki zagraniczne. Z publikacji wynika m.in., że mikro i małe firmy, działające na obszarze międzynarodowym, generują znacznie więcej innowacji niż firmy działające lokalnie.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Foto:Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Ponad połowa przedsiębiorców (prawie 53%) uważa, że płynność finansowa ich firm w ciągu najbliższych 6 miesięcy nie ulegnie zmianie. Mniejszy optymizm wykazuje 13% prowadzących biznesy, którzy spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji. Większość (prawie 56%) przedsiębiorców, odczuwa niepewność związaną z nowymi regulacjami prawno-podatkowymi oraz uważa, że utrudnią one prowadzenie działalności.

W ostatnich latach trudno narzekać na tempo rozwoju w Polsce. Mimo to średnie i duże firmy twierdzą, że mogłyby rozwijać się jeszcze szybciej, gdyby nie przeszkody, na które napotykają w naszym kraju – wynika z badania „Bariery w biznesie” przygotowanego przez Grant Thornton.

X