Jesteś tutaj

Zaostrza się walka z drobnymi kradzieżami

Resort sprawiedliwości proponuje, by obniżyć kwotę, od której kradzież jest przestępstwem, a nie wykroczeniem. Dotychczas próg ten zależał od wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Ministerstwo zamierza wprowadzić także rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.

Aktualnie dolną granicą określającą próg przestępstwa jest jedna czwarta minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 525 zł. W przypadku znacznej większości sklepowych kradzieży kwota ta okazała się na tyle wysoka, że złodzieje mogli się czuć bezkarni, ponieważ groziła im tylko grzywna. Ponadto rokroczny wzrost płacy minimalnej powoduje, że próg ten staję się coraz wyższy. Wprowadzenie stałej kwoty, od której zaczyna się przestępstwo ma zmienić ten stan rzeczy.

Resort sprawiedliwości zamierza także wprowadzić rejestr sprawców wykroczeń. Umożliwi on gromadzenie danych osobowych złodziei oraz informacji o ich wykroczeniach. System ten pozwoli też karać tych złodziei, którzy w krótkim czasie dokonali kilku kradzieży na łączną kwotę przekraczającą granicę między wykroczeniem, a przestępstwem.

Aktualnie projekt zmiany przepisów skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Od wczoraj obowiązuje zmieniony, stały próg od którego kradzież staje się przestępstwem. Wyznaczono go na 500 zł. Utworzony zostanie także elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.

Jak wynika z nowego badania, straty w towarach kosztują europejskie sklepy ponad 49 mld EUR rocznie. Kwota ta odpowiada 2,05% rocznego obrotu całego sektora handlu detalicznego. Raport przygotowany na podstawie wyników badań nosi tytuł: „Bezpieczeństwo w handlu detalicznym w Europie: wykraczając poza straty”. Opracowanie zostało przygotowane przez firmę Crime&tech, przy wsparciu firmy Checkpoint Systems. Badanie przeprowadzone zostało wśród respondentów z 11 krajów.

X

Przeczytaj również