Jesteś tutaj

Sprzedaż detaliczna wyhamowuje

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6%, wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu ub. roku. W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży o 3,9% - informuje GUS.

We wrześniu br. sprzedaż detaliczna w cenach stałych rok do roku była wyższa o 3,6% i był to najniższy wzrost sprzedaży jaki odnotowano w 2018 r.

Wyższy niż przeciętny  wzrost sprzedaży odnotowano w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy „pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” – o 4,5%. Spadek sprzedaży zanotowały natomiast przedsiębiorstwa handlujące żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi – o 0,9%.

Po trzech kwartałach br. wzrost sprzedaży detalicznej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wyniósł 6,4%, wobec wzrostu o 7,2% w 2017 r. Udział „żywności, napojów i wyrobów tytoniowych” w strukturze sprzedaży detalicznej „ogółem” w tym okresie zmalał  w porównaniu z I półroczem br. o 0,5 p. proc.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w grudniu 2018 r. była wyższa niż przed rokiem o 3,9%, wobec wzrostu o 5,2% w grudniu 2017 r. W okresie styczeń-grudzień  2018 r. sprzedaż detaliczna zwiększyła się rok do roku o 6,2%, wobec wzrostu o 7,3% w 2017 r. – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych w sierpniu br. była wyższa niż przed rokiem o 6,7%, wobec wzrostu o 6,9% w sierpniu ub. roku. W porównaniu z lipcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2% – informuje Główny Urząd Statystyczny.

X