Jesteś tutaj

SGH: Nastroje konsumentów w dół

Z badania IRG SGH wynika, że w ostatnim kwartale 2019 r. nastroje konsumentów obniżyły się. Aktualna wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych IRG SGH wynosi -6,5 pkt, co oznacza spadek o 0,4 pkt.

W komentarzu do wyników zaznaczono, że zmiana wartości wskaźnika jest skutkiem tego, że jego poszczególne składowe zmieniały się w różnych kierunkach. Gospodarstwa domowe z jednej strony obawiają się wzrostu bezrobocia i spowolnienia w gospodarce, z drugiej zaś lepiej oceniają własną sytuację dochodową i zdolność do oszczędzania. Dodano również, że negatywne zjawiska dostrzegane w otoczeniu makroekonomicznym nie przełożyły się na oceny sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Utrzymuje się jednak spadkowa tendencja nastrojów

Źródło: PAP Biznes

Foto: shutterstock.com

Kategoria: 

Podobne artykuły

W III kwartale 2019 r. koniunktura w handlu uległa dalszemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH zmniejszyła się o 2,8 punktu i obecnie wynosi -1,5 pkt. Jest również niższa od średniej dla III kwartału z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -0,1 pkt) oraz niższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (3,2 pkt w III kwartale 2018 r.). 

Badania koniunktury gospodarczej przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SG H są prowadzone w celu uzyskania informacji o stanie gospodarki. Do głównych zalet tych badań należą szybkość pozyskiwania informacji oraz ich aktualność. Przedstawiono wyniki kolejnej, już 98. edycji badania koniunktury w polskim handlu wewnętrznym, dotyczące II kwartału 2018 r.

X