Jesteś tutaj

Rynek nieruchomości handlowych w I półroczu 2018 r.

Pierwsze półrocze 2018 r. charakteryzowało się bardzo wysoką, jak na pierwszą połowę roku, absorpcją oraz nową podażą. Jednak bardzo dobre, bieżące wyniki nie powinny przesłonić trwalszego trendu w sektorze.

Absorpcja była wysoka głównie za sprawą zdarzeń jednorazowych, a nowa podaż jest długofalowo w trendzie mocno spadkowym. Mimo utrzymywania się czynszów referencyjnych w trendzie bocznym, średnie czynsze ze względu na potrzebę rekonfiguracji obiektów z większym naciskiem na rozrywkę i gastronomię pozostają w trendzie spadkowym.

Głównym i zyskującym na znaczeniu czynnikiem ryzyka jest rozwój e-commerce. Natomiast zakaz handlu w niedzielę prawdopodobnie nie wpłynął w istotnym stopniu negatywnie na sektor nowoczesnych powierzchni handlowych.

Na koniec pierwszej połowy 2018 r. zasoby nowoczesnych powierzchni handlowych w monitorowanych obiektach przekroczyły 11,75 mln mkw.

W pierwszej połowie 2018 r. zasoby wzrosły o 237 tys. mkw, co oznacza najwyższy wzrost zasobów w trakcie pierwszej połowy roku od 2014 r.

W ostatnich 4 kwartałach zasoby najbardziej rosły w stolicy oraz w miastach średnich. Silne wzrosty zasobów w stolicy mają miejsce począwszy od 2015 r. Przejściowy renesans nowej podaży w Warszawie potrwa jeszcze około 2 lata.

W najbliższym czasie tempo wzrostu zasobów jednak zdecydowanie osłabi się. Zjawisko to przekroczy perspektywę końca 2020 r., dla którego nowa podaż może być dokładnie prognozowana, ale analizując portfele planowanych inwestycji wiodących deweloperów niska podaż nowych zasobów będzie się utrzymywać znacznie dłużej.

Obiekty handlowe coraz częściej profilują się w kierunku rozrywki oraz gastronomii (co może jednak docelowo odbić się negatywnie na ich dochodowości).

W pierwszej połowie roku absorpcja wyniosła 200 tys. mkw. Był to poziom rekordowy dla tej części roku. Wysoka absorpcja wynikała jednak z ponownego wynajęcia sklepów dawnego Praktikera oraz ze względu na wyjątkowo wysoki, jak na pierwszą połowę roku, wzrost zasobów.

Współczynnik pustostanów (3,33%) pozostaje bardzo niski. Dodatkowo, współczynnik spadł w analizowanym okresie i obecnie utrzymuje się poniżej średniego poziomu z ostatnich 4 lat.

Źródło: PKO BP

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Firma doradcza JLL podsumowała sytuację na rynku nieruchomości handlowych w Polsce w 2018 r. Prognozowane zmniejszenie aktywności budowlanej w 2019 r. sygnalizuje dojrzałość rynku tradycyjnych formatów handlowych. Nowe możliwości dla właścicieli i najemców otwierają projekty wielofunkcyjne czy sprzedaż wielokanałowa.

Od jakiegoś czasu dane lokalizacyjne pozwalają na testowanie efektywności akcji promocyjnych. Informują o tym, czy należy zwiększyć liczbę gazetek bądź optymalizować działania reklamowe. Mogą też służyć do badania czynnika odwiedzalności sklepów stacjonarnych. Przy poprawnym wykorzystywaniu pomiarów, wszyscy gracze na rynku mają szanse na to, żeby się rozwijać w zrównoważony sposób. Jednak eksperci podkreślają, że sieci nie są wyspecjalizowane we prowadzeniu takich testów i analiz.

X