Jesteś tutaj

Polacy doceniają rodzime produkty

Informacja o tym, że produkt został wyprodukowany w naszym kraju zachęca do zakupu 87% Polaków. Kolejne pozycje zajęły wskazania związane z lokalnością, rodzinnością i ekologicznością – wynika z badania Kantar TNS, przeprowadzonego na zlecenie PKN Orlen.

63% z przebadanych uważa, że kupowanie zagranicznych produktów osłabia pozycję Polski. Dwie trzecie badanych stwierdziło także, że na rynku można znaleźć polskie odpowiedniki większości zagranicznych produktów. Sześciu na dziesięciu Polaków jest zdania, że Polska jest krajem samowystarczalnym.

Polacy zapytani o powinności firmy będącej Czempionem Narodowym wskazywali, że przede wszystkim ma wspierać promocję Polski za granicą (75%), zdobywać zagraniczne rynki oraz budować dobrobyt ekonomiczny Polski. Warto zwrócić uwagę, że kierowcy w większym stopniu niż ogół respondentów kładli nacisk na zdobywanie rynków zagranicznych przez taką firmę.

Polskie produkty spożywcze wciąż cieszą się doprą opinią. Ośmiu na dziesięciu Polaków mając do wyboru produkt w tej samej cenie wybrałoby rodzimy produkt. Kierowcy mają nieco lepsze zdanie o polskich produktach spożywczych niż ogół badanych i są także nieco bardziej skłonni po nie sięgać.

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wzrasta zainteresowanie programami lojalnościowymi – obecnie ponad 40 proc. nabywców deklaruje, że zawsze lub często bierze w nich udział. Na przestrzeni ostatnich lat odsetek ten utrzymuje tendencję wzrostową. W porównaniu z rokiem 2014 wzrósł o 15 punktów procentowych. Instytut GfK przeanalizował, który z programów lojalnościowych okazał się najbardziej skuteczny.

Kasjerki w dużych sieciach handlowych wypowiadają się pozytywnie o ograniczeniu handlu w niedziele. Pomimo mniejszych zarobków oraz większej ilości pracy w soboty i poniedziałki uważają, że wprowadzenie nowego prawa było dla nich dobre, ponieważ mają więcej czasu dla swoich rodzin.

X