Jesteś tutaj

Advertisement

Podaż nowej powierzchni w centrach handlowych Europy

Z najnowszego raportu „European Shopping Centres”, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield, wynika, że tempo rozwoju centrów handlowych w Europie spowalnia – w 2017 r. oddano do użytku 3,8 mln m kw. nowej powierzchni, czyli o 23% mniej rok do roku. Jak na tle innych krajów wypada Polska?

Na początku 2018 r. łączne zasoby powierzchni w centrach handlowych Europy wyniosły 166,5 mln mkw., co oznacza, że powiększyły się w poprzednich 12 miesiącach o 2,3% rok do roku. Zdecydowanie najwięcej powierzchni handlowej, bo aż 109,7 mln m kw., znajduje się w Europie Zachodniej, a pozostałe 56,8 mln m kw. przypada na Europę Środkowo-Wschodnią. Pod względem nowej podaży w ubiegłym pierwsze miejsce zajęła Turcja, gdzie w drugim półroczu powstało 495 000 m kw. nowej powierzchni. Na kolejnych miejscach znalazły się Rosja (330 000 m kw.) i Polska (298 000 m kw.).

W kolejnych dwóch latach ilość nowej powierzchni dostarczonej na rynek może wynieść 6,6 mln mkw., jednak przy znacznym zróżnicowaniu wielkości podaży pomiędzy Wschodem a Zachodem. Nowa podaż zmniejszy się o 21,3% w Europie Zachodniej, natomiast wrośnie o 12,3% w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Poprawa jakości powierzchni i placemaking to obecnie najważniejsze trendy na rynku. Zdaniem deweloperów placemaking ma decydujące znaczenie dla sukcesu centrum handlowego, ponieważ połączenie funkcji handlowych, rekreacyjnych i rozrywkowych pozwala stworzyć miejsce, którego nie można odtworzyć w sferze wirtualnej. Odpowiednio zaprojektowane i dynamiczne przestrzenie wysokiej jakości umożliwiają właścicielom zwiększenie odwiedzalności i przyciąganie klientów oraz wydłużenie ich czasu pobytu w galerii handlowej – powiedziała Silvia Jodlowski, starszy analityk w firmie Cushman & Wakefield.

– Polska znalazła się w pierwszej trójce wśród wszystkich krajów europejskich pod względem wielkości nowej podaży powierzchni centrów handlowych dostarczonej w 2017 r. Pomimo tego, że średnie tempo rozwoju tego sektora dla całej Europy zwolniło, Polska pozostaje bardzo atrakcyjnym rynkiem dla inwestorów. Głównymi czynnikami wzrostu wartości rynku handlowego w Polsce jest bardzo dobra sytuacja makroekonomiczna kraju oraz dynamiczny wzrost wydatków konsumpcyjnych. Deweloperzy skupiali się w 2017 roku głównie na największych aglomeracjach, jednak w kolejnych latach będziemy obserwowali wzrost znaczenia mniejszych miast o populacji poniżej 100 tys. mieszkańców. Rynki te mają bardzo duży potencjał zakupowy przy jednoczesnym stosunkowo niskim nasyceniu powierzchnią handlową. Utrzyma się również trend polegający na rozbudowie i przebudowie istniejących centrów handlowych z naciskiem na rozszerzenie oferty gastronomiczno-rozrywkowej. Zmiany te wynikają z dojrzałości polskiego konsumenta oraz jego rosnących wymagań. Coraz częściej konsumpcjonizm zastępuje potrzeba doświadczeń – stwierdziła Małgorzata Dziubińska, Associate Director w Dziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Cushman & Wakefield.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Polish Retail Research Forum (PRRF) podsumowało dane dotyczące rynku centrów handlowych w Polsce na koniec 2017 r. Dane rynkowe obejmują swoim zakresem zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej, w tym nowe obiekty oddane do użytkowania oraz znajdujące się w budowie. 

Pierwsza połowa 2018 r. na polskim rynku centrów handlowych należała do największych aglomeracji. Do użytku oddano tam ponad 172 tys. mkw. nowej powierzchni, co stanowiło 75% krajowej podaży. Jednocześnie popyt na przestrzenie handlowe był wciąż wysoki, a poziom pustostanów utrzymywał się na bardzo niskim poziomie.

X