Jesteś tutaj

Kradzież od 500 zł przestępstwem

Od wczoraj obowiązuje zmieniony, stały próg od którego kradzież staje się przestępstwem. Wyznaczono go na 500 zł. Utworzony zostanie także elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.

Nowelizacja ustawy w tej sprawie została podpisana przez prezydenta 17 października, a 15 listopada weszła w życie.

Dotychczas granicę, od której uznawano kradzież za przestępstwo wyznaczano na jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę – w tym roku wyniosła  525 zł. Z kolei nowelizacja ustawy ustanowiła stałą granicę na poziomie 500 zł.

Zdecydowano też o utworzeniu elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia ten krok pomocą policji, prokuraturze i sądom w ściganiu "zawodowych" złodziei, popełniających drobne kradzieże w różnych miastach, którzy nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo.

Źródło: PAP

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Resort sprawiedliwości proponuje, by obniżyć kwotę, od której kradzież jest przestępstwem, a nie wykroczeniem. Dotychczas próg ten zależał od wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Ministerstwo zamierza wprowadzić także rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.

Rząd pracuje nad zmianami w kodeksie wykroczeń – kradzież poniżej 500 zł ma być wykroczeniem, a powyżej przestępstwem. Jednak zdaniem Polskiej Izby Handlu ustalenie progu przestępstwa na kwocie 500 zł jest szkodliwe dla wielu uczciwych sprzedawców. 

X