Jesteś tutaj

Advertisement

Kradzież od 500 zł przestępstwem

Od wczoraj obowiązuje zmieniony, stały próg od którego kradzież staje się przestępstwem. Wyznaczono go na 500 zł. Utworzony zostanie także elektroniczny rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.

Nowelizacja ustawy w tej sprawie została podpisana przez prezydenta 17 października, a 15 listopada weszła w życie.

Dotychczas granicę, od której uznawano kradzież za przestępstwo wyznaczano na jedną czwartą minimalnego wynagrodzenia za pracę – w tym roku wyniosła  525 zł. Z kolei nowelizacja ustawy ustanowiła stałą granicę na poziomie 500 zł.

Zdecydowano też o utworzeniu elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia ten krok pomocą policji, prokuraturze i sądom w ściganiu "zawodowych" złodziei, popełniających drobne kradzieże w różnych miastach, którzy nie odpowiadali za pojedyncze wykroczenia, lecz zsumowane przestępstwo.

Źródło: PAP

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Resort sprawiedliwości proponuje, by obniżyć kwotę, od której kradzież jest przestępstwem, a nie wykroczeniem. Dotychczas próg ten zależał od wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Ministerstwo zamierza wprowadzić także rejestr sprawców wykroczeń przeciwko mieniu.

Jak wynika z nowego badania, straty w towarach kosztują europejskie sklepy ponad 49 mld EUR rocznie. Kwota ta odpowiada 2,05% rocznego obrotu całego sektora handlu detalicznego. Raport przygotowany na podstawie wyników badań nosi tytuł: „Bezpieczeństwo w handlu detalicznym w Europie: wykraczając poza straty”. Opracowanie zostało przygotowane przez firmę Crime&tech, przy wsparciu firmy Checkpoint Systems. Badanie przeprowadzone zostało wśród respondentów z 11 krajów.

X

Przeczytaj również