Jesteś tutaj

GH PL Plus intensyfikuje działania

Spółka GH PL Plus, wspólne przedsięwzięcie Bać Pol, Piotr i Paweł oraz Topaz, nie zwalnia tempa. Na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej, w której zasiadają patroni aliansu strategicznego (czyli Leszek Bać, Zbigniew Paczóski oraz Piotr Woś), potwierdzono średniookresowe plany rozwoju oraz zatwierdzono niezbędne do ich realizacji środki. W związku z tym zarząd w osobach prezesa Waldemara Mirocha oraz wiceprezesa Tadeusza Rysiukiewicza, może zdecydowanie przyspieszyć działania operacyjne spółki.

W decydującą fazę weszło tworzenie portfolio należącej do GH PL Plus marki Lubię. Ma ona już 90 produktów (planowane jest 140). Są one sukcesywnie wprowadzane na rynek poprzez sieci detaliczne zintegrowane z uczestnikami przedsięwzięcia, bądź z nimi współpracujące.

Wypracowane zostały standardy w zakresie wspólnej reprezentacji w kontaktach zewnętrznych, co dało podwaliny do intensywnych rozmów z producentami w zakresie ustalania warunków zakupowo-handlowych. Mają one doprowadzić do unifikacji i optymalizacji warunków, a tym samym do stworzenia uczestnikom przedsięwzięcia perspektyw prowadzenia biznesu porównywalnych z tymi, jakie mają sieci zagraniczne.

Dedykowany zespół menedżerski GH PL Plus pracuje nad modelem logistyki w całej Polsce, opartym o istniejące zasoby logistyczne udziałowców. Definiowane są założenia do integracji systemów IT, wspomagających w przyszłości ogólnopolski system logistyczny projektowany właśnie przez GH PL Plus.

– Projekt GH PL Plus ma dla Grupy Kapitałowej Bać Pol znaczenie strategiczne, a partnerskie wewnętrzne zasady idealnie wpisują się w naszą wizję i filozofię prowadzenia biznesu. Skala podejmowanych działań pokazuje, że powstaje realna platforma integracji polskiego kanału tradycyjnego. Dlatego bardzo się w to angażujemy, a inicjatywy GH PL Plus będę wspierały realizowaną przez nas strategię rozwoju, czyli budowanie sieci SPAR i Słoneczko oraz równoległe tworzenie systemu logistycznego i organizacyjnego wspierającego lokalne polskie sieci oraz niezależne polskie sklepy – definiuje prezes, Leszek Bać.

Rozmach, uczciwe zasady współpracy, a przede wszystkim partnerskie relacje decydują o unikatowości projektu GH PL Plus. To zaś powoduje, że wiele innych sieci chce już teraz podjąć pełną współpracę z GH PL Plus, a także dołączyć do grona udziałowców przedsięwzięcia. To pozwala bardzo optymistycznie spoglądać na cel długoterminowy jakim jest zintegrowanie wokół projektu minimum 2500 placówek detalicznych kanału tradycyjnego, czyli powstanie realnej i bardzo silnej alternatywy wobec obecnych liderów rynku.

Kategoria: 

Podobne artykuły

UOKiK wyraził zgodę na utworzenie wspólnego przedsięwzięcia przez Bać Pol S.A., Piotr i Paweł S.A. oraz Topaz. Tym samym otworzyła się droga do formalizacji koncepcji wspólnych działań przez głównych udziałowców tych pomiotów, czyli Leszka Bacia, Piotra Wosia i Zbigniewa Paczóskiego.

Sieć handlowa Piotr i Paweł jest w fazie finalizowania transakcji z inwestorem strategicznym. Jego nazwa zostanie upubliczniona po podpisaniu umowy.

X