Jesteś tutaj

Cudzoziemcy na zakupach w Polsce

W III kwartale 2018 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 86,1 mln osób. Prognozowana wartość towarów i usług zakupionych w Polsce przez cudzoziemców w tym czasie ukształtowała się na poziomie 12,4 mld zł, dużą część tej sumy przeznaczono na produkty żywnościowe – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w III kwartale 2018 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,8% swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe – 12,1%, a na pozostałe wydatki (usługi) – 5,9%.

Cudzoziemcy przekraczający wewnętrzną granicę UE w III kwartale 2018 r. największe wydatki w Polsce ponieśli na towary nieżywnościowe – 52%, na pozostałe wydatki (usługi) – 20,7% oraz na żywność i napoje bezalkoholowe – 13,3%.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Sprzedaż detaliczna  w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa niż przed rokiem o 3,6%, wobec wzrostu o 7,5% we wrześniu ub. roku. W porównaniu z sierpniem br. miał miejsce spadek sprzedaży o 3,9% - informuje GUS.

Obroty w handlu detalicznym, niewyrównane sezonowo, w październiku 2018 r. wzrosły o 6,4% rok do roku, po wzroście o 3,2% we wrześniu. Natomiast sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w październiku zwiększyła się o 15,8% w stosunku rocznym, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 11,6% – podaje Główny Urząd Statystyczny.

X