Jesteś tutaj

Ceny produktów rolnych w marcu 2019 r.

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego, wzrosły w marcu 2019 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 2,1%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 4,4%).

W marcu 2019 r. średnio za pszenicę płacono w skupie 82,89 zł/dt, tj. o 1,1% mniej niż przed miesiącem, natomiast więcej o 24,0% niż przed rokiem. Ceny targowiskowe pszenicy (94,68 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,5%), jak i w  stosunku do roku ubiegłego (o 16,9%).

Ceny żyta w skupie wyniosły 69,75 zł/dt i były niższe o 4,3% w skali miesiąca, natomiast wyższe o 21,8% w skali roku. W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 74,86 zł/dt i wzrosły o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 14,3% w stosunku do marca 2018 r.

W marcu 2019 r. w skupie za ziemniaki płacono średnio 86,68 zł/dt, tj. więcej o 10,9% niż przed miesiącem i o 42,3% niż przed rokiem. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (147,54 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 6,2%), jak i z analogicznym okresu roku ubiegłego (o 68%).

W marcu 2019 r. ceny skupu żywca wołowego (6,53 zł/kg) wzrosły o 2,1% w skali miesiąca i o 2,9% w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,17 zł/kg i były wyższe o 5,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zanotowano spadek cen o 0,7%.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 4,47 zł/kg i były wyższe o 7,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w odniesieniu do roku ubiegłego odnotowano spadek o 3,3%. Na targowiskach za 1 kg tego żywca płacono 4,79 zł, tj. mniej o 6,4%  niż przed miesiącem i o 3% niż przed rokiem.

W marcu 2019 r. poprawiła się zarówno relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6 wobec 5,6 przed miesiącem) jak i relacja cen skupu żywca wieprzowego do  targowiskowych cen jęczmienia (5 wobec 4,7 w lutym 2019 r.).

Ceny skupu drobiu rzeźnego kształtowały się na poziomie 3,88 zł/kg i były wyższe zarówno  w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 3,5%), jak i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (o 7,5%). 

Za 1 hl mleka płacono w skupie 137,82 zł. Cena mleka w stosunku do ubiegłego miesiąca spadła o 0,2%, natomiast  w odniesieniu do marca 2018 r. wzrosła o 2,7%.

Foto: Pixabay

Kategoria: 

Podobne artykuły

Chociaż grupa surowców rolnych kosztuje dziś najmniej od 27 lat, nie skorzystają na tym konsumenci żywności. Przede wszystkim dlatego, że pogłębiające się ostatnio spadki cen wynikają z rosnących obaw o wybuch prawdziwej wojny handlowej. A to generuje nieefektywne wykorzystanie zasobów i wcześniej czy później uderzy w gospodarstwa domowe.

„Plan dla wsi”, będący kompleksowym programem mającym pomóc producentom artykułów rolno-spożywczych, został przedstawiony przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

X

Przeczytaj również